Impresum

Póbitowaŕ pó § 5 nimskeje kazni wó telemedijach (TMG)

Akciski zwězk pśeśiwo namócy, pšawicarskemu ekstremizmoju a winikojstwoju napśeśiwo cuzym

Zastupowany pśez Anna Spangenberg, Wjednica wótnožki
Ministerium za kubłanje, młoźinu a sport kraja Bramborskeje
Aleja Heinricha Manna 107, 14473 Pódstupim

E-mail kontakt@aktionsbuendnis-brandenburg.de
Faks +49 331 866-3574
Telefon +49 331 866-3570

Copyright Akciski zwězk pśeśiwo namócy, pšawicarskemu ekstremizmoju a winikojstwoju napśeśiwo cuzym

Cośo-lic grafiki, zukowe dokumenty, widejowe sekwency abo teksty, ako na seśowem boce akciskego zwězka pśeśiwo namócy, pšawicarskemu ekstremizmoju a winikojstwoju napśeśiwo cuzym se póbituju, rozmnožowaś abo w hynakšych elektroniskich abo śišćanych publikacijach wužywaś, skontaktujśo se pšosym z nami.

Pšawniske pokazki k wopśimjeśu póbitowanja, k linkam na eksterne seśowe boki, k šćitoju datow kaž teke rozjasnjenja ku stwóriśelskemu a wobznamjenjeńskemu pšawoju stoje nimski k dispoziciji: Impressum