Co osiągnęliśmy

Thousands participating in the "Day of Democracy" impeded a neo-Nazi rallye at t

Animowanie inicjatyw obywatelskich

Często pojedynczy ludzie dostrzegają zaniedbania w podejściu do skrajnej prawicy i w ten sposób umożliwiają lokalną debatę. Tego rodzaju zaangażowanie na rzecz społeczności nie zawsze znajduje uznanie. Możliwość dyskusji w ramach Sojuszu Akcji wzmacnia inicjatywy obywatelskie. Coraz więcej ludzi ma odwagę działać. Do tej pory skupiliśmy w naszej sieci 63 organizacje.

Protest przeciw skrajnej prawicy

Przez dziesięć lat posłowie skrajnie prawicowej partii DVU zasiadali w parlamencie Brandenburgii. W 2009 roku partie skrajnej prawicy uczestniczące w kampanii wyborczej niemal wszędzie natrafiały na nasze protesty. Również dlatego od września 2009 roku w parlamencie krajowym nie ma już skrajnej prawicy. Efektem akcji uświadamiających i kształtowania opinii publicznej z pozycji demokratycznych jest osłabienie dążeń skrajnej prawicy.

Zaangażowanie na rzecz uchodźców

Wystąpiliśmy do rządu landowego z propozycją wprowadzenia do ustawy imigracyjnej regulacji w sprawie przypadków trudnych. Nasza grupa robocza przedłożyła projekt utworzenia gremium do spraw przypadków trudnych. W 2005 roku rząd landowy powołał taką komisję, a w 2009 roku zniesiono czasowe ograniczenie jej działalności.

Pamięć o zbrodniach nazistów

Ludzie skrajnej prawicy od wielu lat próbują zawłaszczyć największy w Niemczech cmentarz wojenny w miejscowości Halbe. Dlatego też Sojusz Akcji wraz z lokalnymi organizacjami przeprowadził wiele działań z udziałem kilku tysięcy ludzi. Utworzona w porozumieniu z przewodniczącym parlamentu landowego komisja ekspertów przedłożyła w 2009 roku rządowi landowemu wskazówki odnośnie aranżacji Miejsca Pamięci w Halbe.