Głosy przeciw nienawiści

 The photo shows members of the Action Alliance

Jestem przeciw ludziom skrajnej prawicy, ...

ponieważ szerzą strach

Ludzie skrajnej prawicy dążą do społeczeństwa, w którym obowiązuje prawo silniejszego. Chcą decydować o tym, kto i gdzie ma się poruszać i komu co wolno mówić: na wiejskim festynie, w komitetcie rodzicielskim, na targu – podsycają atmosferę strachu, która uniemożliwia sprzeciw i swobodną współegzystencję.

ponieważ zwalczają wolność prasy

NPD (Narodowo-Demokratyczna Partia Niemiec) jest jedyną partią reprezentowaną w parlamentach, której zjazdy odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Dziennikarze spotykają się tu z obraźliwym określeniem "hołota" i pogróżkami. Przedstawiciele prasy kilkakrotnie zostali pobici przez działaczy NPD.

ponieważ sięgają do przemocy

Do wyborów komunalnych brandenburska NPD wystawiła kandydata, który w Gubenie brał udział w śmiertelnej nagonce na algierskiego azylanta. Ludzie skrajnej prawicy nie tylko wzywają do przemocy, lecz sami do niej sięgają. Niektórzy nie cofają się nawet przed zabiciem człowieka.

ponieważ chcą kobiety odesłać do kuchni

Zgodnie z wyobrażeniami NPD kobiety mają przede wszystkim dbać o "zachowanie narodu niemieckiego". Gdyby to od nich zależało, kobiety mogłyby pracować tylko warunkowo i nie wolno byłoby im wykonywać wielu zawodów. Pozostałyby im wyłącznie zawody tradycyjnie kobiece, jak położna czy sekretarka.

ponieważ lekceważą parlament

Jeden z działaczy NPD pojawił się w parlamencie landowym w Schwerinie z kastetem, inny poseł NPD prowadzi w swym powiatowym biurze wyborczym handel bronią. Posłowie DVU (Niemiecka Unia Narodowa) z Brandenburgii szydzą z ofiar reżimu nazistowskiego i przy każdej okazji szerzą nienawiść do określonych grup społecznych.

ponieważ idą ręka w rękę w neonazistami

Wspieranie neonazistowskich "Kameradschaften" mieści się w programie NPD. Neonazistowscy przywódcy z zarządu partii są odpowiedzialni za współpracę z "Kameradschaften". DVU deklaruje się jako partia mieszczańska, ale w trakcie jej imprez, np. podczas letniego festynu DVU, nadskakuje się neonazistom i odtwarza nazistowską muzykę.

ponieważ szerzą nienawiść przeciw drużynie narodowej

Gdyby to zależało od ludzi skrajnej prawicy, w niemieckiej drużynie narodowej nie mogliby grać Gomez, Klose, Neuville, Podolski, Trochowski, Özil czy Cacau. Podczas gdy kibice hucznie świętują ich sukcesy, NPD obraża niemiecki zespół swym rasistowskim szaleństwem.

ponieważ popełniają czyny przestępcze

Większość wybranych w kwietniu 2009 roku członków zarządu partii to ludzie karani, między innymi za łamanie ustawy o kontroli broni wojennej, członkostwo w organizacjach przestępczych, obrazę, uszkodzenie ciała, szerzenie nienawiści do określonych grup społecznych.

ponieważ zdarza się, że defraudują pieniądze

Ostatni skarbnik NPD siedzi w więzieniu za defraudację, ponieważ zgarnął ponad 700 tys. euro. DVU udzielano wielokrotnie napomnień z powodu nadużywania środków partyjnych. Setki tysięcy euro zostały przekazane na konta prywatnych osób i firm.

ponieważ szkodzą turystyce

Nie można pogodzić turystyki z wrogością wobec obcych. W Brandenburgii turystyka oznacza 125 tys. miejsc pracy. Każdego roku przepada ponad 40 mln euro, ponieważ turyści z obawy przed nazistami rezygnują z urlopu w Brandenburgii.

ponieważ popularyzują muzykę pełną nienawiści

Kilku posłów i członków kierownictwa NPD zarabia na sprzedaży nagrań pieśni nazistowskich. Dziesiątki tysięcy płyt kompaktowych trafia do szkół, gdzie rozdawane są za darmo. W Brandenburgii miejscem imprez związanych z prawicowym rockiem jest najczęściej posesja jednego z członków zarządu DVU.

ponieważ zakłamują historię

Szef NPD Udo Voigt uważa Adolfa Hitlera za "wielkiego męża stanu" i wysuwa kandydatury nazistowskich zbrodniarzy wojennych do pokojowej nagrody Nobla. Zaprzecza, jakoby naziści zabili sześć milionów ludzi. Organ prasowy DVU podsyca nienawiść do Żydów, a nazistowskie zbrodnie wojenne gloryfikuje w postaci bohaterskiego eposu.

ponieważ źle traktują dzieci

Zdelegalizowana już organizacja HDJ (Wierna Ojczyźnie Niemiecka Młodzież) organizowała obozy namiotowe z udziałem wielu działaczy NPD, którzy prowadzili z dziećmi paramilitarną musztrę, zmuszali je do bicia się nawzajem i wielokilometrowych marszów z ciężkim bagażem.

ponieważ szkodzą gospodarce

Ponad 300 zagranicznych przedsiębiorstw zapewnia w Brandenburgii około 40 tys. miejsc pracy, z czego połowa przypada na przemysł. Związki zawodowe i związki przedsiębiorców zgodnie twierdzą, że rasizm odstrasza zarówno inwestorów, jak i fachowców.

ponieważ dążą do rozbicia rad zakładowych

NPD dąży do utworzenia "wspólnot zakładowych" w miejsce rad zakładowych. Zamiast bronić własnych interesów, pracownicy winni podporządkować się przedsiębiorstwom. 

ponieważ dążą do wykształcenia tylko dla bogatych

Ludzie skrajnej prawicy uważają, że poziom inteligencji jest wrodzony. Polityka edukacyjna winna kierować się ideą elitaryzmu – postuluje DVU. Nie chodzi im o wspieranie rozwoju dzieci. Dlatego też NPD propaguje zmniejszenie liczby miejsc w przeszkolach oraz likwidację szkół zbiorczych i całodziennych. 

ponieważ stanowią zagrożenie dla naszego sąsiada

Niemcy i Polacy żyją przy otwartej granicy i pragną wspólnie budować sąsiedztwo. Inaczej ludzie skrajnej prawicy, którzy postulują niemiecką okupację dużych części Polski. Plakaty NPD szerzą nienawiść w gminach przygranicznych. 

ponieważ chcą oszukać emerytów

Zgodnie ze swym programem NPD pragnie "wyłączyć" cudzoziemców z systemu ubezpieczeń emerytalnych. Żadnej partii nie wolno dysponować pieniędzmi, które pracownicy i przedsiębiorcy wpłacili do kasy emerytalnej – byłaby to zwykła kradzież.