Kim jesteśmy

Protesters close in a right-wing extremist demonstration in Potsdam, 2009.

Jesteśmy siecią organizacji, lokalnych inicjatyw obywatelskich i osobistości landu Brandenburgii, regionu berlińskiego. Wspólnie dążymy do zmobilizowania społeczeństwa obywatelskiego przeciw przemocy, skrajnej prawicy i wrogości wobec obcych.

Sojusz Akcji został powołany do życia przez 29 organizacji w 1997 roku w obliczu niepokojącego rozwoju struktur skrajnej prawicy i eskalacji aktów przemocy. Do tej pory skupiliśmy 63 organizacje członkowskie z wielu obszarów społecznych.

Czym się zajmujemy

  • Upowszechniamy wiedzę praktyczną na temat obchodzenia się ze skrajną prawicą, np. poprzez rozprowadzanie broszury „Co demokraci mogą zdziałać przeciw skrajnej prawicy”.
  • Tworzymy impulsy polityczne, np. poprzez fundusz akcyjny "To nie jest miejsce dla nazistów" czy rozprowadzanie 100 tys. ulotek prezentujących argumenty przeciw propagandzie skrajnej prawicy.
  • Zajmujemy się tematami rasizmu i dyskryminacji, np. w ramach ogólnolandowego cyklu imprez poświęconych prawnej izolacji uchodźców spowodowanej ograniczeniem swobody poruszania się.
  • Opracowujemy projekty polityczne, np. utworzenia komisji ds. przypadków trudnych wśród uchodźców lub przyszłej aranżancji największego w Niemczech cmentarza wojennego w miejscowości Halbe.
  • Prowadzimy wymianę doświadczeń lokalnych inicjatyw podczas spotkań regionalnych oraz przygotowujemy wspólne akcje.
  • Wspieramy lokalne działania i projekty poprzez dotacje.

Jak działamy

Dwa razy do roku odbywają się posiedzenia plenarne wszystkich członków. Tematem obrad są aktualne problemy polityczne, zapadają też decyzje o podjęciu inicjatyw i kampanii. Co dwa lata plenum wybiera siedmioosobowy zarząd, który reprezentuje Sojusz Akcji na zewnątrz.

Od 2008 roku przewodniczącą zarządu jest Heilgard Asmus, generalna superintendentka parafii w Cottbus i przedstawicielka Kościoła ewangelickiego w Berlinie, Brandenburgii i śląskich Łużycach Górnych.

Nasze biuro działa przy Ministerstwie Edukacji, Młodzieży i Sportu w Poczdamie; praca biura finansowana jest ze środków landowych. Troje pracowników pełni funkcje doradcze i wspierające względem organizacji członkowskich i zarządu.